წერილი წარმატებით გაიგზავნა

ოპერაციის შესრულებისას დაფიქსირდა შეცდომა! წერილი არ იყო გაგზავნილი

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი!

სიახლეების გამოწერა დასრულდა წარმატებით!

სიახლეების გამოწერისას მოხდა შეცდომა!

მითითებული ელ-ფოსტა უკვე არსებობს გამოწერის სიაში!

გთხოვთ შეიყვანოთ სწორი ელ-ფოსტა!

თვითრეგულირების პრაქტიკა

MDF vs საინფორმაციო სააგენტო PIA

ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭომ გაიზიარა MDF-ის მოსაზრება, რომ 2017 წლის 18 აგვისტოს საინფორმაციო სააგენო PIA-ზე გამოქვეყნებული სტატიით, „საქართველოს ირანიზაცია ემუქრება? - საგანგაშო სტატისტიკა" ავტორმა ეკა ჭიღლაძემ დაარღვია ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის პირველი (სიზუსტე) და მე-7 (დისკრიმინაცია) მუხლები.

ქარტიის პირველი მუხლის თანახმად, ჟურნალისტმა პატივი უნდა სცეს საზოგადოების უფლებას - მიიღოს ზუსტი ინფორმაცია, ხოლო მე-7 მუხლის მიხედვით,"ჟურნალისტს უნდა ესმოდეს მედიის მიერ დისკრიმინაციის წახალისების საფრთხე; ამიტომ ყველაფერი უნდა იღონოს ნებისმიერი პირის დისკრიმინაციის თავიდან ასაცილებლად რასის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებების, ეროვნული ან სოციალური წარმოშობის საფუძველზე ან რაიმე სხვა ნიშნით".
საბჭომ არ დაადგინა დარღვევა ქარტიის 3-მე პრინციპზე, რომელიც ფაქტის განზრახ დამახინჯებას ითვალისწინებს.

18 აგვისტოს, საინფორმაციო სააგენტო PIA-მ გამოაქვეყნა სტატია, სათაურით „საქართველოს ირანიზაცია ემუქრება? - საგანგაშო სტატისტიკა". 5 სექტემბერს მედიის განვითარების ფონდმა (MDF) საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას საჩივრით მიმართა საინფორმაციო სააგენტო PIA-ს მიერ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მესამე (წყაროების სიზუსტე) და მეშვიდე (დისკრიმინაცია) პრინციპების დარღვევის შესწავლა მოითხოვა.

მედიის განვითარების ფონდის აზრით, საინფორმაციო სააგენტო PIA-ს მიერ გამოქვეყნებული სტატია ქსენოფობიური ხასიათისაა და დისკრიმინაციის წახალისების საფრთხის მატარებელია. სტატიაში ჟურნალისტი საფრთხის კონტექსტში განიხილავს იმ ფაქტს, რომ ირანის მოქალაქეებს საქართველოში ვიზის გარეშე შეუძლიათ შემოსვლა და სურვილის შემთხვევაში აქვთ საშუალება ბინადრობის უფლება მიიღონ.

ქსენოფობიურია სტატიის სათაურიც, „საქართველოს ირანიზაცია ემუქრება? - საგანგაშო სტატისტიკა".  ჟურნალისტს სათაურში მოყვანილი „საგანგაშო სტატისტიკის" არსებობის გასამყარებლად საქართველოში 2017 წელს შემოსული ირანელი ტურისტების რაოდენობა (44 772) მოჰყავს, რაც საქართველოში ბინადრობის უფლების მქონე  ირანის მოქალაქეთა რაოდენობას არ ასახავს, შესაბამისად მიგვაჩნია, რომ  სათაურში „ირანიზაციის საფრთხისა" და   და ტექსტში არარელევანტური მონაცემის გამოყენება საზოგადოებაში  ქსენოფობიური განწყობების გაღვივებასა  და საფრთხის კონტექსტის შექმნას  ემსახურება.

ჟურნალისტის მიერ ირანის მოქალაქეთა საფრთხის კონტექსტში განხილვა წინააღმდეგობაშია ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მე - 7 მუხლთან და დისკრიმინაციის წახალისების საფრთხეს შეიცავს.

 თემის გაშუქებისას ადგილი აქვს არასათანადო წყაროების გამოყენებასაც. ჟურნალისტი რამდენიმე დღით ადრე ანონიმური წყაროს გამოყენებით, მისივე ავტორობით გამოქვეყნებულ სტატიაზე დაყრდნობით, დაუსაბუთებლად ამტკიცებს, რომ უცხოელები კანონის გვერდით ავლით საბუთების გაყალბების შედეგად იღებენ საქართველოში ბინადრობის უფლებას. 
აღნიშნული არგუმენტის სტატიაში მოყვანა ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ არაკანონიერ საქმიანობაში და თაღლითური გზით საქართველოში ბინადრობის უფლების მოპოვებაში სწორედ ირანელები არიან ჩართული, რაც წინააღმდეგობაშია ქარტიის მე -3 და მე -7 მუხლებთან.

ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ, 2017 წლის 16 ნოემბერს გამართულ სხდომაზე  დააკმაყოფილა მედიის განვითარების ფონდის (MDF) საჩივარი საინფრმაციო სააგენტო PIA-ს  წინააღმდეგ.


  • გააზიარე: