წერილი წარმატებით გაიგზავნა

ოპერაციის შესრულებისას დაფიქსირდა შეცდომა! წერილი არ იყო გაგზავნილი

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი!

სიახლეების გამოწერა დასრულდა წარმატებით!

სიახლეების გამოწერისას მოხდა შეცდომა!

მითითებული ელ-ფოსტა უკვე არსებობს გამოწერის სიაში!

გთხოვთ შეიყვანოთ სწორი ელ-ფოსტა!

მრავალფეროვნების გზამკვლევი

იმიტირებული პროცესი ქსენოფობიის საქმეზე, ბათუმი, 16 აპრილი, 2016

არასამთავრობო ორგანიზაცია "ახალგაზრდები თანაბარი უფლებებისთვის" ტელეკომპანია "კავკასიის" წინააღმდეგ

  • გააზიარე: