წერილი წარმატებით გაიგზავნა

ოპერაციის შესრულებისას დაფიქსირდა შეცდომა! წერილი არ იყო გაგზავნილი

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი!

სიახლეების გამოწერა დასრულდა წარმატებით!

სიახლეების გამოწერისას მოხდა შეცდომა!

მითითებული ელ-ფოსტა უკვე არსებობს გამოწერის სიაში!

გთხოვთ შეიყვანოთ სწორი ელ-ფოსტა!

პუბლიკაციები

ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების თემატიკის გაშუქება მედიაში

(ზოგადი რეკომენდაციები) 
პუბლიკაცია მომზადდა როგორც დამხმარე სახელმძღვანელო ჟურნალისტებისა და ჟურნალისტიკის მიმართულების სტუდენტებისთვის. 
გამოცემა შეიცავს ზოგად რეკომენდაციებს მედიისთვის, რომლებიც დაფუძნებულია საერთაშორისო მედია-სტანდარტებზე; მასში წარმოდგენილია ქართული მედიის მონიტორინგის შედეგები, რომელიც ეთნიკური და ეთნიკური და რელიგიური თემატიკის გაშუქების დროს დაშვებული შეცდომების განხილვას ემსახურება; შემოთავაზებულია ეთნიკური უმცირესობების ფოკუს-ჯგუფების შედეგები, რომელიც მკითხველს აძლევს წარმოდგენას, თუ როგორ აღიქვამენ საქართველოს ეთნიკური უმცირესობები ქართული მედიის მიერ მათი თემატიკის გაშუქებას. გამოცემაში მოწოდებულია ტერმინთა განმარტებაც. 

გამოცემის თარიღი: მაისი, 2010 წელი 
გამომცემელი: მედიის განვითარების ფონდი 
გამოცემა მომზადდა საქართველოს გაეროს ასოციაციის (UNAG) და ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის პროგრამის „ეროვნული ინტეგრაცია და ტოლერანტობა საქართველოში" ფარგლებში, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით; კვლევაში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნით ავტორებს და შეიძლება არ ასახავდეს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და საქართველოს გაეროს ასოციაციის პოზიციას. 
ბმული: ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების თემატიკის გაშუქება მედიაში 
  • გააზიარე: